Bisnesidean rahoittaminen

Yritystoimintaa voidaan rahoittaa omalla tai lainatulla pääomalla tai vaikka molemmilla. Lainattu pääoma voi olla perinteisesti otettua lainarahaa, mutta toisaalta bisnesideaa varten voi saada myös tukia, joita jakavat useat eri järjestöt. Yksi helpoimmista tavoista on hakea starttirahaa työvoimatoimiston ohjaamana.

Bisnesideaa suunnitellessa on syytä laskea myös toiminnan ja investointien rahoitus niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Kun rahoitusta suunnitellaan, on syytä tarkastella muun muassa yrityksen maksuvalmiutta, kannattavuutta ja rahoituksen tasapainon säilymistä. Yrityksen perustamiseen liittyy aina taloudellisia riskejä.

Yrityksen pääoma

Pääomaa tarvitaan niin yrityksen aloittamiseen kuin yritystoiminnan ylläpitämiseenkin. Koska oma ja vieras pääoma usein tasapainottavat hyvin toisiaan, voi olla hyvä käyttää molempia. Vaikka yritystä varten olisikin omaa pääomaa, yrittäjän tulee miettiä myös omaa toimeentuloaan etenkin ensimmäisten kuukausien aikana. Tämän vuoksi aloittelevan yrittäjän voi olla kannattavaa hakea pankkilainaa. Sen avulla voi myös palkata tarvittaessa henkilökuntaa sekä rahoittaa kuluja ja tehdä laiteinvestointeja.

Vieras pääoma voi olla joko tilimuotoista tai markkinaperusteista lainaa. Tilimuotoisiin lainoihin kuuluvat niin pankki- kuin vakuutusyhtiölainat. Tilimuotoisista lainoista ei käydä kauppaa, joten velkoja tulee pysymään samana koko laina-ajan. Markkinaperusteisiin lainoihin taas kuuluvat joukkovelkakirjalainat sekä sijoitustodistukset. Näiden kohdalla yritys ei voi tietää, kuka velkoja on. Tällaisilla lainoilla voidaankin käydä kauppaa. Niitä ostetaan ja myydään sijoitustarkoituksessa.

Vieras pääoma tulee ottaa huomioon myös kirjanpidon kohdalla. Kirjanpidossa vieras pääoma jaetaan lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen pääomaan. Lyhytaikaista vierasta pääomaa laina on silloin, kun sen laina-aika on alle vuoden. Kun laina-aika taas ylittää yhden vuoden, kutsutaan lainaa silloin pitkäaikaiseksi vieraaksi pääomaksi. Vierasta pääomaa voi hakea esimerkiksi pankeilta ja rahoituslaitoksilta. Myös vakuutusyhtiöt myöntävät lainoja kaiken kokoisille yrityksille. Yrityslainaa voi kuitenkin hakea myös julkiselta sektorilta. Julkisen puolen toimijoista esimerkiksi Business Finland ja Finnvera myöntävät lainaa yrityksille. Finnveralta on myös mahdollista saada takausta lainaa varten.

Yrityksille on siis tarjolla monia erilaisia tapoja liikeidean rahoittamiseksi. Yrittäjän kannattaakin tutkia, mistä rahoitus on kannattavinta hankkia ja myös kilpailuttaa eri lainantarjoajien luotot. Hyvin hoidettu rahoitus helpottaa yrityksen mahdollisuuksia menestyä bisnesmarkkinoilla.