Mitä Business Finland tekee?

Monet tuntevat takuulla nimen Business Finland ja tietävät sen liittyvän jollain tavalla yrityksiin ja niiden avustamiseen. Business Finland onkin liike-elämän toimija, jonka pääasiallisena tehtävänä on tarjota kansainvälistymis- ja rahoituspalveluita. Business Finland sai alkunsa vuonna 2018, kun teknologiarahoittaja Tekes ja kansainvälistymispalveluihin panostanut Finpro yhdistyivät. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa ja se toimii noin 40 toimipisteessä ulkomailla. Sen lisäksi sillä on runsaasti toimipisteitä Suomessa.

Kuinka Business Finland toimii?

Business Finlandin toimintaa johtaa ja kehittää sen pääjohtaja. Pääjohtajan työnkuvaan kuuluu myös vastata Business Finlandin toiminnasta työ- ja elinkeinoministerille. Valtioneuvosto päättää pääjohtajan nimityksestä. Pääjohtaja ei suinkaan hoida työtehtäviä yksin, vaan hänen tukenaan toimii johtoryhmä, joka avustaa kaikissa pääjohtajan toimissa.

Pääjohtajan lisäksi Business Finlandille on nimitetty johtokunta. Siihen kuuluu eri toimialoihin erikoistuneita henkilöitä. Yksi heistä edustaa työ- ja elinkeinoministeriötä. Yksi henkilö johtokunnasta toimii puheenjohtajana. Yleensä tämän henkilön tulee olla hallitusammattilainen. Sen lisäksi johtokunnan kokoonpanoon kuuluu yleensä ulkoministeriön edustaja. Kaikki muut edustajat tulevat yrityksistä, jotka tekevät yhteistyötä Business Finlandin kanssa. Johtokunta tekee lopulliset päätökset rahoitusten myöntämisestä. Pääjohtajan tehtävänä on toimia asioiden esittelijänä johtokunnalle.

Kuinka päästä Business Finlandin asiakkaaksi?

Kasvamiseen ja kansainvälistymiseen tähtäävät yritykset voivat halutessaan hakeutua Business Finlandin asiakkaaksi. Business Finland ottaa asiakkaikseen Suomeen rekisteröityneitä yrityksiä. Koska asiakkaat valitaan, hakijan tulee kyetä perustelemaan, miksi juuri heidän tulisi päästä Business Finlandin asiakkaiksi. Hakemuksessa tulee panostaa esimerkiksi siihen, miten ja millä aikataululla haluaa kansainvälistyä ja sitä, miten yrityksen liikeidea voi kantaa menestykseen.

Kun Business Finland valitsee yrityksen asiakkaakseen, laaditaan yritykselle henkilökohtainen suunnitelma. Suunnitelmaan merkitään esimerkiksi yrityksen kansainvälistymisen ja kasvun eteneminen. Mitä paremmin suunnitelmaa toteutetaan, sitä enemmän palveluita Business Finland tulee yritykselle tarjoamaan. Onkin hyvä huomata, että kaikki palvelut eivät ole yrityksen käytettävissä välittömästi.

Business Finland tarjoaa palveluita niin pienille kuin suurillekin yrityksille. Erityisesti pienet yritykset saavat apua tuesta, jota Business Finlandin henkilöstöltä saa. Suuret yritykset taas hyötyvät eniten verkostoista, joita Business Finlandin kautta on saatavilla. Verkostojen avulla yrityksellä onkin hyvät mahdollisuudet kasvaa.