Suomalaisen yrityksen kansainvälinen toiminta

Yhä useammat yritykset pyrkivät tänä päivänä kansainvälisille markkinoille. Se käykin järkeen, sillä ulkomaiden markkinoilla pyörivät suuremmat rahat kuin yksinään Suomen markkinoilla toimittaessa. Bisnes pyörii kuitenkin siten, että mikäli töitä hoidetaan monessa eri maassa, voi verojakin joutua maksamaan useampaan otteeseen. Jokaisen bisnestä tekevän yritysjohtajan on hyvä tuntea käytännön asiat, ettei maksettavaksi koidu yllättäviä mätkyjä.

Kun suomalainen yritys toimii ulkomailla

Suomalaisen yrityksen on aina maksettava veroja Suomeen. Tämä pätee myös silloin, kun kauppaa tehdään ulkomailla. Kaikessa kirjanpidossa tulee noudattaa Suomen lakia ja verotukseen sovelletaan Suomen verolakeja. Jos yritys päätyy hankkimaan jostakin toisesta maasta kiinteän toimipaikan, tulee sen maksaa veroja myös tuohon maahan. Tällöin verot maksetaan kyseisen maan lakien mukaan ja kirjanpidossa noudatetaan kyseisen maan kirjanpitosääntöjä. Osankojen, korkojen ja rojaltien kohdalla tilanne on hieman mutkikkaampi. Näiden kohdalla Suomi ja kohdemaa on tehnyt verosopimuksen, jonka pohjalta verotus hoidetaan.

Jos yritys on tilanteessa, että se joutuu maksamaan kahdet eri verot, voi se vaatia kahdenkertaisten verojen poistamista. Poistoa voi vaatia yrityksen veroilmoituksella. Joskus kahdenkertainen vero poistetaan, mutta on myös tilanteita, jolloin sitä ei poisteta. Tämä päätetään aina tapauskohtaisesti.

Ulkomainen yritys sopimuskumppanina

Monet suomalaiset yritykset hyötyvät ulkomaisesta työvoimasta. Ulkomailta voidaan saada työntekijöitä, jotka on koulutettu juuri kyseistä tehtävää varten ja joilla on tärkeää tietoa ja osaamista työn onnistumiseksi.

Jos työ tehdään Suomessa, mutta kumppanina on ulkomainen yritys, suomalainen yritys voi joutua perimään lähdeveroa ulkomaiselle yritykselle maksamastaan korvauksesta. Lähdeveroa peritään aina silloin, kun ulkomainen yritys ei kuulu suomalaiseen ennakkoperintärekisteriin. Lähdeveron periminen on tärkeä osa korvauksen maksamista. Jos suomalainen yritys ei muista periä sitä ulkomaiselta yritykseltä, joutuu suomalainen yritys korvaamaan sen omasta kassastaan.

Jos suomalainen yrittäjä taas käyttää ulkomaista vuokratyövoimaa, joutuu hän ilmoittamaan tästä. Yrityksen tulee ilmoittaa, minkä ulkomaisen yrityksen kautta vuokratyövoima on vuokrattu. Yrityksen on myös huolehdittava työntekijän palkan, verojen ja muiden kulujen maksamisesta. Riippuu verotussopimuksesta, minkä maan verolakien mukaan verotus hoidetaan. Jos Suomella on sopimus kyseisen maan kanssa, silloin verotuksessa hyödynnetään kyseisen maan lakia. Jos verotussopimusta Suomen ja kohdemaan välillä ei ole tehty, verotetaan palkasta kohdemaan verolakien mukaan.