WWW.TELLSUBWAY.FISurvey

VPS Tietosuojakäytäntö


Value Pay Services, LLC
9200 South Dadeland Boulevard, Suite 800
Miami, Florida 33156
Puhelin: 1-888-445-9239
Tekninen tuki: webmaster@ipcoop.com

I. Yleisen ja nimenomaisen suostumuksen antaminen websivustoja käyttämällä


A. Tämä tietosuojakäytäntö-asiakirja antaa tietoja siitä, miten Value Pay Services, LLC (“VPS”) kerää, suojelee, käyttää ja jakaa tietoja, mukaan lukien sinusta kerätyt henkilötiedot siten kuin ne on määritelty Osassa II. VPS on Independent Purchasing Cooperative, Inc:n. (“IPC”), joka on jäsenien omistama ja operoima osakkeeton yhtiö, jonka jäseniä ovat kaikki SUBWAY®-toimiluvanhaltijat, jotka sijaitsevat Amerikan Yhdysvalloissa ja sen territorioissa ja Kanadassa (“SUBWAY®-toimiluvanhaltijat”), täysin omistama tytäryhtiö.

VPS jakaa tietoja, mukaan lukien henkilötietoja, IPC:n ja IPC:n täysin omistamien tytäryhtiöiden kanssa, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, IPC Financial Solutions, LLC (“IPCFS”), IPC Insurance Solutions, LLC (“IPCIS”), IPC Money Transmitter Inc. (“IPCMTI”) ja Independent Purchasing Incorporated (“IPI”). IPC:tä ja sen täysin omistamia tytäryhtiöitä kutsutaan tässä kollektiivisesti "IPC”-nimellä.

VPS jakaa tietoja, mukaan lukien henkilötietoja, kansainvälisten osto-osuuskuntien, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, European Independent Purchasing Cooperative (“EIPC”), Latin America and Caribbean Independent Purchasing Cooperative (“LACIPC”), Independent Purchasing Cooperative (Australasia) Limited (“IPCA”) ja Middle East Independent Purchasing Cooperative (“MEIPC”), jotka kaikki ovat jäsenten omistamia ja operoimia entiteettejä, jotka muodostuvat kaikista SUBWAY®-toimiluvanhaltijoista, jotka sijaitsevat seuraavia vastaavilla maantieteellisillä alueilla: Euroopan unioni (EIPC), Latinalainen Amerikka ja Karibia (LACIPC), Australia (IPCA) and Lähi-Itä (MEIPC). EIPC:tä, LACIPC:tä, IPCA:ta ja MEIPC:tä kutsutaan tässä kollektiivisesti “Co-op Group”-nimellä.

VPS jakaa tietoja, mukaan lukien henkilötietoja, Franchise World Headquarters, LLC:n (“FWH”) kanssa, joka toimii palveluorientoituneena yhtiönä ja SUBWAY® System-järjestelmän puolesta maailmanlaajuisesti toimittaen ydinliiketoimintaan liittyviä palveluja seuraaville toimilupavuokrausentiteeteille: Doctor’s Associates Inc. (“DAI”). DAI omistaa ja lisensoi SUBWAY® -tavaramerkin ja SUBWAY® Restaurant Systemin haaraliikkeille, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, Subway International B.V. (“SIBV”), Subway Systems Australia Pty Ltd (“SSA”), Subway Franchise Systems of Canada, Ltd. (“SFSC”), Subway Partners Colombia C.V. (“SPCCV”), Subway Systems do Brasil Ltda. (“SSB”), Sandwich and Salad Franchises of South Africa Pty Ltd. (“SSFSA”) ja Subway Systems India Private Limited (“SSIPL”), kehittääkseen SUBWAY® -ravintoloita maailmanlaajuisesti. FWH:ta, DAI:ta, SIBV:tä, SSA:ta, SFSC:tä, SPCCV:tä, SSB:tä, SSFSA:ta ja SSIPL:ää kutsutaan tässä kollektiivisesti “SUBWAY® Group”-nimellä.

VPS jakaa tietoja, mukaan lukien henkilötietoja, seuraavien SUBWAY® Groupin mainosentiteettien kanssa: Subway Franchisee Advertising Fund Trust, Ltd. (“SFAFT”), Subway Franchisee Advertising Fund of Canada, Inc. (“SFAFC”), Subway Franchisee Advertising Fund of Australia Pty. Ltd. (“SFAFA”) ja Subway Franchisee Advertising Fund Trust B.V. (“SFAFTBV”). SFAFT:ia, SFAFC:tä, SFAFA:ia ja SFAFTBV:tä kutsutaan tässä kollektiivisesti “FAF Group”-nimellä.

Kaikki tiedot kerätään oikeudenmukaisella ja tunkeilemattomalla tavalla, sinun vapaaehtoisen myöntymyksesi perusteella, jonka VPS, IPC, Co-op Group, SUBWAY® Group ja/tai FAF Group ovat saaneet suoraan sinulta.


B. VPS kunnioittaa SUBWAY®-toimiluvanhaltijoiden, potentiaalisten SUBWAY®-toimiluvanhaltijoiden, SUBWAY®-asiakkaiden ja muiden sen websivustoilla vierailevien, jotka voivat valita tietojen antamisen, yksityisyyttä. VPS tunnistaa tarpeen antaa antamillesi tiedoille asianmukainen suoja ja hallinnointi. VPS on omaksunut, ottanut käyttöön, ja harjoittaa liiketoimintaansa tämän tietosuojan auttaakseen sinua ymmärtämään minkätyyppisiä tietoja VPS saattaa kertaa, miten niitä tietoja käytetään, ja kenelle niitä tietoja saatetaan antaa. Tätä tietosuojaperiaatetta sovelletaan kaikkiin VPS:n toimesta tai sen puolesta kerättyihin tietoihin olivat ne sitten kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti kerättyjä, minkä tahansa VPS:n hallinnoiman tai sen puolesta hallinnoidun websivuston kautta, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, www.tellsubway.com, www.tellsubway.com ja www.subwaycatering.com, yhdessä kaikkien VPS:n hallinnoimien tai sen puolesta hallinnoitujen tulevaisuuden websivustojen (”Websivustot) kanssa. Käyttämällä Websivustoja tai osallistumalla VPS:n hallinnoimiin ohjelmien tai palveluihin, annat suostumuksesi tässä tietosuojassa kuvattuihin tietomenettelyihin. Jos sinulla on tätä tietosuojaa tai tietojesi suojaamista koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä VPS:ään osoitteen www.ipcoop.com kautta tai suoraan tämän asiakirjan osassa XII kuvatulla tavalla.

ANTAMALLA HENKILÖTIETOJA VPS:LLE, JA/TAI KÄYMÄLLÄ WEBSIVUSTOILLA JA KÄYTTÄMÄLLÄ WEBSIVUSTOJA, HYVÄKSYT SEN, ETTÄ VPS SAATTAA KERÄTÄ, KÄYTTÄÄ TAI PALJASTAA KYSEISIÄ HENKILÖTIETOJA TÄMÄN TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN JA LAIN SALLIMIEN TAI VAATIMIEN EHTOJEN MUKAISESTI.


C. Suostumus jakaa ja paljastaa tietoja, mukaan lukien kansainväliset tiedonsiirrot. Sen lisäksi, että hyväksyt tämän tietosuojakäytännön ja ehdot, mukaan lukien asiaankuuluvat lisäperiaatteet, hyväksyt nimenomaisesti sen, että VPS jakaa antamiasi tietoja kuten tässä on kuvattu. VPS saattaa jakaa tietoja IPC:n, Co-op Group -, SUBWAY® Group - ja FAF Group -ryhmän kanssa. VPS saattaa myös jakaa tietoja yritysten kanssa, jotka tuottavat sille tukipalveluja, kuten luottokorttikäsittelijät, postitusyritykset, web-isännät, teknisen tuen tuottajat, tilausten lähetyskeskukset ja muut palveluntuottajat, tai liiketapahtumien tai liiketoimintojen täytäntöönpanemiseksi tai tutkimiseksi, koska nämä yritykset saattavat tarvita tietoja sinusta voidakseen suorittaa toimintonsa. Nämä yritykset eivät saa käyttää VPS:n heille antamia tietojasi missään muussa tarkoituksessa, mutta VPS ei kontrolloi näitä yrityksiä. Suostut siihen, että VPS ja ne, joille se antaa tietojasi ("Vastaanottajat") saattavat paljastaa ja siirtää tietojasi maailmanlaajuisesti, mukaan lukien Yhdysvaltojen sisällä ja sen ulkopuolella, Euroopan unionin alueella, Co-op Group -, SUBWAY® Group - ja FAF Group -ryhmän maantieteellisillä alueilla ja muilla lainkäyttöalueilla missä tahansa tarkoituksessa VPS:n toimintoihin ja ohjelmiin liittyen.


D. Suostumus sähköiseen ilmoitukseen turvallisuusrikkomuksen tapauksessa. Jos VPS:ää tai Vastaanottajaa vaaditaan antamaan ilmoitus tiettyjen turvallisuusjärjestelmien valtuuttamattomasta käytöstä, suostut siihen, että VPS, tai Vastaanottaja, saattaa tehdä niin vaadittaessa tai vapaaehtoisesti julkaisemalla ilmoituksen Websivustoilla tai lähettämällä ilmoituksen sähköpostiosoitteeseen, joka VPS:llä tai Vastaanottajalla on hallussaan sinusta, VPS:n tai Vastaanottajan hyvässä uskossa tehdyn harkinnan mukaisesti. Suostut siihen, että ilmoitus sinulle on samalla ilmoitus muille yksilöille joiden puolesta toimit, ja suostut antamaan ilmoituksen kenelle tahansa sellaiselle yksilölle.


II. VPS:n keräämät tietotyypit


A. Henkilötiedot Henkilötietoja ovat ne tiedot, jotka liittyvät tunnistetun tai tunnistettavissa olevan yksilön henkilökohtaisiin tai materiaalisiin olosuhteisiin. Tunnistettavissa oleva yksilö on yksilö, joka voidaan tunnistaa suorasti tai epäsuorasti viitteellä kansaneläketunnukseen ja/tai tunnusnumeroon (tästedes “KET/TN”) tai yhteen tai useampaan tekijään, jotka ovat hänen fyysiselle, fysiologiselle, henkiselle, taloudelliselle, kulttuuriselle tai sosiaaliselle identiteetilleen erityisiä.

Henkilökohtaisiin tietoihin kuuluvat, mutta niihin eivät rajoitu: nimi, kotiosoite, koti- ja/tai matkapuhelinnumerot, henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet, KET/TN ja taloudelliset tiedot kuten ne, jotka löytyvät luottokorttihakemuksista ja tilinpäätöksistä.

VPS soveltaa keinoja, joiden avulla KET/TN-tunnuksesi pidetään luottamuksellisina, niitä suojataan laittomalta paljastukselta ja jotka rajoittavat KET/TN-tunnuksesi näkemistä. VPS ei paljasta KET/TN-tunnustasi julkiselle yleisölle, tulosta KET/TN-tunnustasi millekään kortille, vaadi sinua antamaan KET/TN-tunnustasi käyttääksesi tuotteita tai palveluja, lähetä KET/TN-tunnustasi Internetin kautta ellei yhteyttä ole turvattu tai KET/TN/tunnuksesi ole salattu, tai vaadi KET/TN-tunnuksen käyttämistä Websivustoille pääsyyn ilman lisätodennusta.


B. Arkaluonteiset henkilötiedot. Arkaluonteisiin henkilötietoihin kuuluvat, mutta niihin eivät rajoitu, tiedot, jotka liittyvät rotu- tai etniseen alkuperään, poliittisiin yhteyksiin, uskonnollisiin uskomuksiin, invaliditeetteihin ja terveys-ja veteraanitiloihin. VPS ei milloinkaan jaa arkaluonteisia henkilötietoja ellet anna nimenomaista suostumustasi arkaluonteisten henkilötietojen jakamiseen.


C. Liikeyhteystiedot. Liikeyhteystiedot katsotaan ei-henkilötiedoiksi, ja tämän asiakirjan osissa IX ja XI nimettyjen lainkäyttöalueiden lakien mukaisesti, eivät ole erityisen suojelun alaisia ja ne voidaan rutiininomaisesti jakaa kenelle tahansa VPS:n sisällä tai sen ulkopuolella. Liikeyhteystietoihin kuuluvat, mutta niihin eivät rajoitu: liikeyrityksen nimi, liikeyrityksen osoite ja liikeyrityksen puhelinnumero. Siinä määrin kuin muiden lainkäyttöalueiden laeissa ei niin säädetä, kyseiset lait identifioidaan tämän asiakirjan Osassa XIV.


III. Henkilötietojen keräys ja käyttö.


VPS kerää ja käyttää henkilötietojasi hallinnoidakseen Websivustoja niiden aiotussa tarkoituksessa. VPS saattaa kerätä ja käyttää henkilötietojasi seuraavasti:


A. Websivustoilta kerätyt henkilötiedot: Henkilötietoja kerätään kultakin Websivustolta seuraavasti:

 1. www.tellsubway.com Tältä Websivustolta kerättyihin tietoihin kuuluvat, mutta niihin eivät rajoitu, nimi, sähköpostiosoite, postinumero, syntymäaika, sukupuoli, kotipuhelinnumero, matkapuhelinnumero, Subway Card -korttinumero, luottokortti- ja laskutusosoitetiedot (korttiostoille tai korttien latauksille tai uudelleenlatauksille). VPS jakaa nämä tiedot SUBWAY® Group -ryhmän ja FAF Group -ryhmän kanssa viestintä- ja markkinointitarkoituksissa. VPS saattaa myös jakaa tiettyjä tietoja kolmansien osapuolten kanssa voidakseen tuottaa SUBWAY® Card Program -ohjelmaan liittyviä tukipalveluja.

 2. www.tellsubway.com Tältä Websivustolta kerättyihin tietoihin kuuluvat, mutta niihin eivät rajoitu, sähköposti, matkapuhelinnumero, syntymäpäivä, vuosipäivä ja SUBWAY® -ravintolakokemuksiisi liittyvä kyselypalaute. VPS jakaa nämä tiedot Co-op Group -, SUBWAY® Group - ja FAF Group -ryhmän kanssa markkinointitarkoituksessa, jos päätät vastaanottaa viestintää.

 3. www.subwaycatering.com Tältä Websivustolta kerättyihin tietoihin kuuluvat, mutta niihin eivät rajoitu, nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäpäivä ja luottokorttitiedot. VPS jakaa nämä tiedot lähettämällä nimesi ja yhteystietosi SUBWAY® -ravintolaan juhlapalvelutilauksesi täyttämistarkoituksessa. VPS antaa myös SUBWAY® Group - ja FAF Group -ryhmälle asiakasyhteystietosi markkinointitarkoituksissa, jos päätät vastaanottaa viestintää.

B. Websivulla kävijät.

 1. Käyttäjänimi ja salasana. VPS:n hallinnoimien Websivustojen jäsen- tai ei-julkisilla sivuilla käymistä varten on luotava käyttäjänimi ja salasana. VPS ei paljasta käyttäjänimiä tai salasanoja kenellekään VPS:n sisällä tai ulkopuolella. Jos haluat muuttaa tai poistaa käyttäjänimesi tai salasanasi, ota yhteys VPS:ään osoitteen www.ipcoop.com kautta tai suoraan kuten tämän asiakirjan osassa XII neuvotaan..

 2. Sähköposti- ja mobiilipäivitykset. Sinulla saattaa olla mahdollisuus valita sähköposti-ja mobiiliviestinnän vastaanottaminen VPS:ltä. VPS lähettää sinulle sähköpostiviestejä tai mobiili-ilmoituksia ainoastaan, jos valitset niiden vastaanottamisen. Jos valitset sähköposti- ja mobiiliviestinnän vastaanottamisen, VPS lähettää sinulle ajoittain päivityksiä Websivustojen uusista lisäyksistä samoin kuin erikoistarjouksista ja myyntikampanjoista, joista voit hyötyä. Jos päätät, että et halua vastaanottaa tämäntyyppistä viestintää VPS:ltä, voit peruuttaa valintasi napsauttamalla VPS:n sähköpostiviestien alareunassa olevaa peruuta tilaus -linkkiä tai päivittämällä tilisi yhteydenottovalinnat.

 3. Kilpailut ja kyselyt. Websivustoilla saattaa ajoittain olla vapaaehtoisia kilpailuja tai kyselyjä, joissa saatetaan kysyä henkilötietoja kuten nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja/tai sähköpostiosoitteesi. VPS käyttää antamiasi tietoja yksinomaan kilpailun tai kyselyn yhteydessä.

 4. Evästeet – Internetinkäyttäjä. Evästeet ovat tietoja, joita websivusto lähettää yksilön kovalevylle silloin kun hän käy websivustolla. Evästeet auttavat websivustoa muistamaan tärkeitä tietoja, jotka tekevät käynnistäsi sivulla hyödyllisemmän. VPS käyttää evästeitä tehdäkseen myöhemmistä käynneistäsi websivustolla parempia.

  Jos et halua vastaanottaa evästettä, tai jos haluat asettaa selaimesi antamaan varoituksen aina kun eväste lähetetään, tai jos haluat asettaa kaikki evästeet pois päältä, käytä Internet-selaimesi vaihtoehtoja apuna. Internet-selaimesi tuki-vaihtoehto voi auttaa sinua vaihtamaan evästeasetuksesi. Huomaa, että evästeiden poistaminen päältä saattaa aiheuttaa sen, ettet ehkä voi käyttää kaikkia Websivustoilla tarjolla olevia ominaisuuksia.

 5. Internet-protokollaosoite (IP-osoite). Internetprotokollaosoite (IP-osoite) liittyy sinun tietokoneesi Internet-yhteyteen. VPS saattaa käyttää IP-osoitettasi apuna VPS:n palvelinongelmien diagnosoinnissa ja pitää yllä yhteyttä sinun, kun navigoit Websivustoilla. Tietokoneesi IP-osoitetta saatetaan myös käyttää antamaan sinulle tietoja, jotka perustuvat Websivusto-navigointiisi. VPS ei linkitä IP-osoitteita henkilötietoihin.

 6. Aggregaattitiedot Mitatakseen kävijöiden kiinnostusta Websivustojen eri alueisiin ja niiden käyttöön ja VPS:n hallinnoimiin eri ohjelmiin, VPS käyttää aggregaattitietoja--tietoja, jotka eivät tunnista sinua, kuten tilastollisia ja navigointitietoja. Näitä aggregaattitietoja käyttäen VPS saattaa suorittaa kävijöiden käyttäytymiseen ja ominaispiirteisiin liittyviä tilastollisia ja muita yhteenvetoanalyysejä. Vaikka VPS saattaa jakaa näitä aggregaattitietoja kolmansille osapuolille, nämä tiedot eivät anna kenenkään tunnistaa sinua tai määrittää mitään henkilökohtaisesti sinun liittyvää.

  VPS kerää myös aggregaattitietoja, joita VPS ei pidä henkilötietoina liittyen SUBWAY®-ravintoloiden asiakkaiden ostamiin ruokatuotteisiin ja demografiaan. VPS saattaa jakaa nämä tiedot Co-op Group -, SUBWAY® Group -r ja FAF Group -ryhmän kanssa parantaakseen tuotteiden markkinointia ja mainostamista.


 

C. SUBWAY®-toimiluvanhaltijat.VPS kerää ja käyttää SUBWAY®-toimiluvanhaltijoiden henkilötietoja palvelujen tuottamiseksi SUBWAY®-toimiluvanhaltijalle. VPS kerää SUBWAY®-toimiluvanhaltijan henkilötietoja oikeudenmukaisella ja tungettelemattomalla tavalla kyseisen SUBWAY®-toimiluvanhaltijan vapaaehtoisella suostumuksella. SUBWAY®-toimiluvanhaltijoilta kerättyihin henkilötietoihin kuuluvat, mutta niihin eivät rajoitu; nimi, syntymäaika, osoite, Puhelinnumero, telefaksinumero, sähköpostiosoite, salasana ja KET/TN. VPS kerää myös SUBWAY®-toimiluvanhaltijan ravintolan nimen, osoitteen, pankkitilitiedot sähköistä varojensiirtoa varten, luottokorttitiedot ja muita niihin liittyviä tietoja, joita tarvitaan laskutustarkoituksiin, kuten SUBWAY®-toimiluvanhaltijan postiosoite luottokortin validointia varten. VPS saattaa kerätä nämä tiedot suoraan SUBWAY®-toimiluvanhaltijoilta tai VPS voi saada ne IPC:ltä, Co-op Group -, SUBWAY® Group - ja/tai FAF Group -ryhmältä. Jotta esimerkiksi SUBWAY® Cash Card -ja Rewards Card -ohjelmat voidaan ottaa käyttöön, VPS:llä on oltava pääsy SUBWAY®-toimiluvanhaltijan henkilötietoihin, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen: nimi, osoite, ja DAI:lle ja/tai FWH:lle annettu pankkitilitiedot, joiden avulla voidaan avata kyseisen SUBWAY®-toimiluvanhaltijan esivaltuutettu tili. Jos olet SUBWAY®-toimiluvanhaltija etkä halua VPS:n paljastavan näitä tietoja, sinun on ilmoitettava VPS:n tietosuojavastaavalle ja, jos DAI ja/tai FWH keräävät tietoja, DAI:n ja/tai FWH:n tietosuojavastaavalle, kirjallisesti kuten tämän asiakirjan osassa XII on esitetty. Jos pyydettyjä henkilötietoja ei saada, tämä voi vaikuttaa negatiivisesti SUBWAY® -toimiluvanhaltijan kykyyn toimia SUBWAY®-toimiluvanhaltijana tai osallistumiseen tiettyihin ohjelmiin, jotka saattavat olla pakollisia SUBWAY®-toimiluvanhaltijoille.

VPS saattaa myös käyttää SUBWAY®-toimiluvanhaltijan sähköpostiosoitetta vastatakseen vastaanotettaviin palvelu-ja tukipyyntöihin kyseiseltä SUBWAY®-toimiluvanhaltijalta, kerätäkseen toimiluvanhaltijapalautetta, suorittaakseen toimiluvanhaltijan tyytyväisyyskyselyitä, tarjotakseen myynninedistämiskampanjoita kyseiselle SUBWAY®-toimiluvanhaltijalle ja lähettääkseen muita palvelutietopostituksia. SUBWAY®-toimiluvanhaltijan henkilötietoja saatetaan myös käyttää viestinnässä SUBWAY®-toimiluvanhaltijan kanssa liittyen kyseisen SUBWAY®-toimiluvanhaltijan VPS:n toimiluvanhaltijatiliin (-tileihin). SUBWAY®-toimiluvanhaltijan henkilötietoja saatetaan antaa kuriirille tai rahtihuolitsijalle kyseisen SUBWAY®-toimiluvanhaltijan mahdollisesti VPS:ltä pyytämien tilausten täyttämiseksi.


D. SUBWAY®-ravintoloiden asiakkaat. VPS ei kerää asiakkaiden henkilötietoja ellei asiakas ota yhteyttä suoraan VPS:ään. SUBWAY® Rewards -ja SUBWAY® Cash -korttien haltijat voivat vapaaehtoisesti rekisteröidä korttinsa VPS:n hallinnoiman www.tellsubway.com-sivuston kautta. SUBWAY®Card-kortin rekisteröimiseksi asiakkaalta voidaan kysyä henkilötietoja mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen: syntymäaika, SUBWAY®-numero, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite. SINUN TÄYTYY OLLA VÄHINTÄÄN KOLMETOISTA (13) VUOTTA VANHA VOIDAKSESI REKISTERÖIDÄ SUBWAY®CARD-kortin. Rekisteröidyn SUBWAY®Card-kortin ostohistoria saatetaan myös linkittää näihin tietoihin. VPS käyttää näitä tietoja osana sen kadonnut/varastettu kortti -ohjelmaa ja antamaan asiakkaalle kohdistettuja tarjouksia niihin SUBWAY®-ravintoloihin, joissa asiakas ruokailee tai tietoja valikoiduilta kolmansilta osapuolilta kuten SUBWAY®-järjestelmän tarjoamien tuotteiden tuottajilta, joiden tarjouksia VPS välittää edelleen asiakkaalle. Jos olet rekisteröinyt SUBWAY®Card-kortin etkä halua vastaanottaa SUBWAY®Card-korttisi käyttöön liittyvää myynninedistämismateriaalia, voit päivittää valintasi osoitteessa www.tellsubway.com.


E. Valinta rajoittaa VPS:n henkilötietojen käyttöä. Jos et halua VPS:n käyttävän tai jakavan henkilötietojasi tarkoituksenaan lähettää sinulle markkinointi- tai myynninedistämiskampanjamateriaalia, ota yhteyttä VPS:n tietosuojavastaavaan osoitteessa privacyofficer@ipcoop.com. Jos et halua enää vastaanottaa sähköpostiviestejä VPS:ltä, voit tehdä sen valitsemalla sähköpostiviestissä olevan “poisjättäytymis-“ tai tilauksen peruutus -linkin. Pyyntösi käsitellään pikaisesti, mutta saatat silti saada markkinointiviestejä, joita oltiin jo lähettämässä ennen kuin VPS vastaanotti pyyntösi.


IV. Henkilötietojen tallentaminen, paljastaminen ja säilyttäminen.


А. Henkilötietojenn tallentaminen. VPS käyttää kaupallisesti kohtuullisia keinoja varmistaakseen, että henkilötiedot suojataan häviämiseltä, pääsyltä, käytöltä, muuntamiselta, paljastamiselta tai väärinkäytöltä. Kaikkia kaupallisesti kohtuullisia keinoja on käytetty, jotta vältytään henkilökohtaisten tietojesi valtuuttamattomalta käytöltä tai paljastamiselta. VPS:n keräämiä henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja saatetaan tallentaa ja käsitellä Yhdysvalloissa tai muissa maissa, joissa VPS:llä tai sen sidosyhtiöillä, tytäryhtiöillä tai edustajilla on toimitilat, ja käyttämällä Websivustoja annat suostumuksesi kyseisiin tietojensiirtoihin maasi ulkopuolella.


B. Henkilötietojen paljastaminen. Paitsi siten kuin tässä tietosuojakäytännössä on kuvattu, VPS ei paljasta henkilötietojasi kolmennelle osapuolelle ellet sinä pyydä tai muuten suostu kyseiseen paljastamiseen, tai lain vaatiessa tai valtuuttaessa kyseisen paljastamisen, tai, jos VPS:n hyvän uskon mukaisesti VPS päättää, että kyseinen paljastaminen on tarpeen, jotta: (a) noudatetaan lakia tai noudatetaan lakimenettelyä, joka on annettu tiedoksi VPS:lle tai Websivustoille; (b) suojataan ja puolustetaan VPS:n, Websivustojen tai Websivustojen käyttäjien oikeuksia tai omaisuutta; tai (c) toimitaan kiireellisissä olosuhteissa SUBWAY® -toimiluvanhaltijoiden ja/tai VPS:n työntekijöiden, Websivustojen käyttäjien tai yleisön henkilökohtaisen turvallisuuden suojaamiseksi.


C. Henkilötietojen säilyttäminen. VPS säilyttää henkilötietojasi ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen täyttääkseen sen tarkoituksen (ne tarkoitukset) jota varten ne kerättiin, ja noudattaakseen sovellettavia lakeja. Suostumuksesi henkilötietojesi käyttämiseen kyseisessä tarkoituksessa (kyseisissä tarkoituksissa) säilyy voimassa sen jälkeen, kun VPS on päättänyt suhteensa sinuun.


D. Turvallisuus. VVPS pyrkii suojaamaan henkilötietojasi käyttämällä fyysisiä, sähköisiä ja prosessuaalisia turvatoimenpiteitä, jotka ovat asianmukaisia sen hallinnassa olevien tietojen arkaluonteisuuteen liittyen. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat suojakeinot henkilötietojen turvaamiseksi häviämistä tai varkautta vastaan, samoin kuin valtuuttamatonta katsomista, paljastamista, kopiointia, käyttöä ja muuntelua vastaan.

VPS suojaa henkilötietojasi Internetissä alan standardikäytäntöjen avulla. Vaikka taattua turvallisuutta ei ole olemassa Internetissä tai sen ulkopuolella, VPS käyttää kaupallisesti kohtuullisia keinoja tehdäkseen kyseisten tietojen keräämisestä ja turvallisuudesta yhdenmukaisen tämän tietosuojakäytännön ja kaikkien sovellettavien lakien ja säännösten kanssa..

Websivustot käyttävät useita eri turvatoimenpiteitä, jotka on suunniteltu suojaamaan henkilötietoja käyttäjiltä sekä VPS:n sisällä että sen ulkopuolella, mukaan lukien salausmekanismit kuten siirrettävän tiedon suojaustekniikka (Secure Socket Layers, SSL), salasanan suojaus ja muut turvatoimenpiteet, jotka auttavat estämään valtuuttomattoman pääsyn henkilötietoihisi. Tämä auttaa henkilötietojesi pitämisessä luottamuksellisina, yksityisinä ja eheinä, ja pyytämiesi, aloittamiesi ja/tai suorittamiesi tapahtumien tai palvelujen suojaamisessa häviämiseltä, sieppaukselta tai hakkeroinnilta..


V. VPS-Websivustot ja kolmansien osapuolten websivustot.


Sinun käyttömukavuuttasi ajatellen VPS saattaa sisällyttää Websivustoille linkkejä muille websivustoille. VPS antaa nämä linkit ainoastaan mukavuussyistä, eikä VPS hyväksy näiden muiden websivustojen tarjoamaa sisältöä, tai niiden tietosuojakäytäntöa. Tämä tietosuojakäytäntö kattaa ainoastaan ne henkilötiedot, jotka VPS kerää Websivustojensa kautta ja niiden websivustojen kautta, joita VPS ei hallinnoi tai joita joku muu hallinnoi sen puolesta, joiden linkit on sisällytetty Websivustoille ja joiden tietosuojakäytäntöt saattavat erota huomattavasti tästä tietosuojakäytäntösta. VPS on antanut websivustoille rakenteen, joka tekee kohtuullisen selväksi sen, milloin poistut Websivustolta ja siirryt toiselle websivustolle. VPS kannustaa sinua katsomaan niiden websivustojen tietosuojakäytäntöa, joilla käyt Websivustojen linkkien kautta, vamistaaksesi, että kyseiset käytännöt ovat mielestäsi hyväksyttäviä. VPS ei ole vastuussa minkään kolmannen osapuolen käytöksestä tai käytännöstä. Henkilötiedot, joita annat erillisille kolmansille osapuolille eivät ole tämän tietosuojakäytännön suojaamia. Tarkista huolellisesti Websivustolle tai Websivustolta linkitettyjen websivustojen tietosuojakäytännöt.


VI. Lapset ja tietojen kerääminen.


VPS noudattaa liittovaltion tietosuojastandardeja siten kuin ne on esitetty Lasten online-tietosuojalaissa (Children's Online Privacy Protection Act, “COPPA”). VPS välittää lasten turvallisuudesta. VPS ei tietoisesti anna kenenkään alle kolmetoista (13) vuotta vanhan antaa henkilötietoja VPS:lle. Alle kolmetoista (13) -vuotiaiden lasten on hankittava vanhemman tai holhoojan nimenomainen lupa ennen henkilötietojen antamista itsestään Internetissä. Jos alle kolmetoista (13) -vuotias lapsi on antanut VPS:lle henkilötietoja ilman vaneimman tai holhoojan lupaa, kyseisen lapsen vanhemman tai holhoojan tulee ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan välittömästi osoitteessa privacyofficer@ipcoop.com. VPS käyttää kaupallisesti kohtuullisia keinoja poistaakseen viipymättä kyseisen lapsen tiedot palvelimiltaan.


VII. Kalifornian tietosuojaoikeudet.


Kalifornia lakien mukaan Kalifornian asukkaat voivat nyt pyytää yhtiöitä, joiden kanssa heillä on liikesuhde, antamaan tiettyjä tietoja liittyen siihen, mitä henkilötietoja kyseiset yhtiöt antavat kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksessa viimeisen vuoden aikana.

VPS:n käytäntö on antaa henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksessa ainoastaan sinun tietoisella suostumuksellasi. Suostumuksellasi VPS saattaa antaa ajoittain henkilötietojasi tytäryhtiöilleen ja/tai sidosyhtiöilleen tarkoituksenaan markkinoida relevantteja palveluja, tuotteita ja ohjelmia sinulle. Jos annoit aiemmin kyseisen suostumuksen VPS:lle, mutta et halua enää, että henkilötietojasi annetaan muille, ota yhteys VPS:n tietosuojavaltuutettuun osoitteessa privacyofficer@ipcoop.com ja pyydä muutosta valintaasi ja/tai jättäydy pois viestinnästä maksutta.


VIII. Kansainväliset tietojen siirrot.


VPS saattaa siirtää sinusta keräämiään henkilötietoja muihin maihin kuin missä tiedot alunperin oli kerätty. Näissä maissa ei saata olla samoja tietosuojalakeja kuin maassa, jossa alunperin annoit henkilötiedot. Kun VPS siirtää henkilökohtaiset tietosi muihin maihin, VPS suojaa kyseisiä henkilötietoja tässä tietojasuojakäytännössä kuvatulla tavalla.


IX. Kanadan henkilötietojen suojaa ja sähköisiä asiakirjoja koskeva laki (“PIPEDA”).


Kanada on säätänyt liittovaltion tietosuojalain, Kanadan henkilötietojen suojaa ja sähköisiä asiakirjoja koskevan lain ("PIPEDA"), johon sisältyy kymmenen (10) henkilötietoihisi liittyvää "oikeudenmukaista tietoperiaatetta". IPC noudattaa näitä oikeudenmukaisia tietoperiaatteita liittyen Kanadassa kerättyihin tai Kanadasta siirrettyihin henkilötietoihin, ja ne kuuluvat seuraavasti:


 • Periaate 1 - Vastuuvelvollisuus. Organisaatio on vastuussa sen hallussa olevista henkilötiedoista ja sen tulee nimittää yksilö tai yksilöitä, joka on (jotka ovat) vastuussa siitä, että organisaatio noudattaa oikeudenmukaista tietoperiaatetta.

 • Periaate 2 - Tarkoitusten identifiointi. Organisaation on identifioitava tarkoitus, jota varten henkilötietoja kerätään ennen kuin tietoja kerätään tai samanaikaisesti niiden keräämisen kanssa.

 • Periaate 3 - Suostumus. Yksilön tietoisuus ja suostumus vaaditaan tietojen keräämistä, käyttöä tai paljastamista varten, paitsi silloin kun se on sopimatonta.

 • Periaate 4 - Keräämisen rajoittaminen. Henkilötietojen keräämisen tulee rajoittua siihen mikä on tarpeellista organisaation identifioimia tarkoituksia varten. Tiedot tulee kertaa oikeudenmukaisten ja laillisten keinojen avulla.

 • Periaate 5 - Käytön, paljastamisen ja säilytyksen rajoittaminen. Henkilötietoje ei tule käyttää tai paljastaa muissa tarkoituksissa kuin niissä, mitä varten ne kerättiin, paitsi yksilön suostumuksella tai kun laki sitä vaatii. Henkilötiedot tulee säilyttää ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen noiden tarkoitusten täyttämisessä.

 • Periaate 6 - Tarkkuus. Henkilötietojen tulee olla niin tarkkoja, täydellisiä ja ajantasaisia kuin on tarpeen tarkoituksessa, jossa niitä aiotaan käyttää.

 • Periaate 7 - Turvallisuussuojatoimenpiteet. Henkilötietoja tulee suojata turvallisuustoimenpiteillä, jotka ovat asianmukaisia henkilötietojen arkaluonteisuuteen liittyen.

 • Periaate 8 - Käytöntöihin ja menettelytapoihin liittyvä avoimuus. Organisaation on annettava yksilöjen saatavilla sen käytäntöjen ja menettelytapojen erityistiedot, jotka liittyvät henkiltietojen hallinnointiin.

 • Periaate 9 - Yksilön pääsy henkilötietoihin. Hänen pyynnöstään yksilölle tulee antaa tietoja hänen henkilötietojensa olemassa olosta, käytöstä ja paljastamisesta, ja hänelle tulee antaa pääsy noihin tietoihin. Yksilön tulee voida kyseenalaistaa tietojen tarkkuus ja täydellisyys ja tiedot on voitava muuttaa asianmukaisesti.

 • Periaate 10 - Noudattamisen haaste. Yksilön tulee voida esittää oikeudenmukaiseen tietoperiaatteeseen liittyvä haaste nimetylle yksilölle tai yksilöille, jotka ovat vastuussa organisaation oikeudenmukaisen tietoperiaatteen noudattamisesta.

X. Safe Harbor -periaatteen noudattaminen.


VPS noudattaa Yhdysvaltain kauppaministeriön Safe Harbor -periaatteen vaatimuksia liittyen henkilötietojen siirtämiseen Euroopan talousalueelta ja Sveitsistä Yhdysvaltoihin. VPS on itsesertifioitunut Yhdysvaltain kauppaministeriön, Euroopan komission ja Sveitsin Safe Harbor -tietosuojakehyksessä esitetyllä tavalla liittyen Euroopan talousalueelta ja/tai Sveitsistä Yhdysvaltoihin siirrettyjen henkilötietojen keräämiseen, säilyttämiseen, käyttöön, siirtoon ja muuhun käsittelyn EU:n Henkilötietodirektiivin mukaisesti. Safe Harbor -tietosuojan noudattamisperiaatteet ovat:


 • Ilmoitus - yksilöille on ilmoitettava, että heidän tietojaan kerätään ja miten niitä käytetään;

 • Valinnanvaraisuus - yksilöille on annettava mahdollisuus jättäytyä pois keräämisestä ja tietojen siirtämisestä kolmansille osapuolille;;

 • Eteenpäinsiirto - tiedonsiirot kolmansille osapuolille saadaan suorittaa ainoastaan muille organisaatioille, jotka noudattavat riittäviä tietosuojaperiaatteita;

 • Turvallisuus - kohtuullisia keinoja on käytettävä kerättyjen tietojen häviämisen estämiseksi;

 • Tietointegriteetti - tietojen on oltava asiaankuuluvia ja luotettavia keräystarkoitukseen liittyen;

 • Käyttö - yksilöiden on saatava käyttää heistä säilytettyjä tietoja ja korjata tai poistaa niitä, jos ne ovat vääriä; ja

 • Täytäntöönpano - näiden periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on oltava tehokkaita keinoja.

Safe Harbor -periaatteeseen ja sertifikaatioprosessiin liittyviä lisätietoja löytyy osoitteesta www.export.gov/safeharbor


Lisäksi Yhdysvaltain kauppaministeriö ylläpitää luetteloa kaikista Safe Harbor -periaatetta noudattavista organisaatioista osoitteessa http://web.ita.doc.gov/safeharbor/shlist.nsf/webPages/safe+harbor+list


XI. Euroopan unionin jäsenet.


Jos asut Euroopan unionin jäsenmaassa ja sinulle on huolia tai valitettavaa, ota ensin yhteyttä näiden asioiden tiimoilta VPS:n tietosuojavaltuutettuun. VPS sijaitsee Yhdysvalloissa kuten myöskin palvelimet, joiden kautta tämä Websivusto ja useimmat VPS:n ohjelmat ovat saatavilla. Kaikkia tietosuoja-asioihin liittyviä asioita ja tätä Websivustoa hallitsevat Yhdysvaltojen ja Floridan osavaltion lait. Jos VPS:n tietosuojavaltuutettu ei anna tyydyttävää vastausta valitukseen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kyseisestä valitukseesta, riita, kiista tai vaade sovitellaan välimiesviraston, kuten Yhdysvaltojen välimiesyhdistyksen (American Arbitration Association, “AAA”) avulla. Kaikki välimiesistunnot käydään englanniksi. Välimiehen antama tuomio voidaan merkitä pöytäkirjaan missä tahansa lainvaltaisessa tuomioistuimessa. Kumpikin puoli kantaa välimiesmenettelyn kulut tasavertaisesti. Miami, Florida, USA on kaikkien kuulustelujen pitopaikka, ja kyseiset kuulustelut pidetään yhden välimiehen edessä. Voit myös jättää valituksia Yhdysvaltojen liittovaltion kauppakomissiolle osoitteessa http://www.ftc.gov/ftc/complaint.htm tai puhelimitse numerossa (202) 382-4357.


XII. Yhteystiedot.


Jos sinulle on kysymyksiä tai valituksia, tai haluat katsoa, korjata tai poistaa henkilötietosi, ota yhteyttä VPS:n tietosuojavastaavaan. VPS:n tietosuojavastaavaan saa yhteyden puhelimitse numerossa: 1-888-445-9239 (maksuton numero USA:ssa); telefaksilla numerossa: (305) 670-4465; sähköpostitse osoitteessa privacyofficer@ipcoop.com tai postitse osoitteessa Value Pay Services, LLC, 9200 South Dadeland Boulevard, Suite 800, Miami, FL 33156, Huom: Tietosuojavastaava. Jos se on tarpeen, tietosuojavastaava ottaa yhteyden johonkin toiseen työntekijään, joka auttaa pyytämäsi tehtävän suorittamisessa. Jo sinun tarvitsee ottaa yhteys DAI:n tietosuojavastaavaan, häneen saa yhteyden puhelimitse numerossa: (203) 877-4281 tai 1-800-888-4848 (maksuton numero USA:ssa); telefaksilla numerossa: (203) 876-6690; sähköpostitse osoitteessa privacyofficer@subway.com; tai postitse osoitteessa Doctor’s Associates Inc., 325 Bic Drive, Milford, CT, 06461, USA. Jos sinun tarvitee ottaa yhteys FWH:n tietosuojavastaavaan, häneen saa yhteyden puhelimitse numerossa: (203) 877-4281; telefaksilla numerossai: (203) 783-7479; sähköpostitse osoitteessa privacyofficer@subway.com; tai postitse osoitteessa Franchise World Headquarters, LLC, 325 Bic Drive, Milford, CT, 06461, USA.


XIII. Tämän tietosuojakäytännön muutokset.


VPS päivittää tätä tietosuojakäytäntöa ajoittain. Kun VPS julkistaa tämän tietosuojakäytännön muutoksia, se päivittää myös alla olevan Tarkistettu-päivämäärän, Jos tähän tietosuojakäytäntöön tulee materiaalisia muutoksia, VPS ilmoittaa niistä sinulle sähköpostitse tai Websivuston kotisivulle asetettavan ilmoituksen kautta kuvaten materiaaliset muutokset. VPS kannustaa sinua tarkistamaan tämän tietosuojakäytännön aika ajoin, jotta saat tietoja siitä, miten VPS suojaa tietojasi, ja olet ajan tasalla tietosuojakäytännön muutosten suhteen. Se, että käytät Websivustoa tarkistetun tietosuojakäytännön julkaisemisen jälkeen muodostaa suostumuksesi sitoutua kyseisiin muutoksiin. Tämä tietosuoja on sisällytetty kaikkiin ehtoihin, jotka hallinnoivat eri Websivustoja ja kaikkia VPS:n toimesta tai sen puolesta hallinnoituja ja käytettyjä ohjelmia ja palveluja. Tämän tietosuojakäytännön muutokset astuvat voimaan heti, kun VPS on julkaissut ne.


XIV. Muiden lainkäyttöalueiden lakien vaatimat muutokset tai muunnokset.


Tarkistettu elokuun 15. päivänä 2011


Ravintola

 

FAVORITE STORE

Enter Address or Zip Code

1 Mile = 1.6 km

CHOOSE YOUR FAVORITE STORE