WWW.TELLSUBWAY.FISurvey

EHDOT


EHTOJEN HYVÄKSYMINEN

LUE TÄMÄN WEBSIVUSTON EHDOT HUOLELLISESTI.

Value Pay Services LLC (“VPS”) hoitaa ja isännöi websivustoa Tellsubway.fi (”Sivusto”)) Amerikan Yhdysvalloissa sijaitsevilla palvelimilla. VPS hoitaa sivustoa yhdessä SUBWAY®- Customer Experience Program (Asiakaskokemus) -ohjelman kanssa. VPS kokoaa asiakkailta saatua palautetta ja yhteystietoja ja välittää nämä tiedot asianmukaisille SUBWAY®- toimiluvanhaltijoille tarkoituksena parantaa yleistä asiakaskokemusta ja palvelutasoa.

VPS on Independent Purchasing Cooperative, Inc.:n (“IPC”) täysomistuksessa oleva yhtiö. IPC on jäsenten omistama yhtiö, jonka jäsenet ovat kaikki Yhdysvalloissa, sen maa-alueilla ja Kanadassa sijaitsevia SUBWAY®- toimiluvanhaltijoita. VPS hoitaa Sivustoa joko seuraavien entiteettien puolesta tai yhdessä heidän kanssaan: Doctor’s Associates, Inc. (”DAI”) ja Subway Franchise Systems of Canada, Ltd. (”SFSC”). DAI:ta ja SFSC:tä kutsutaan tässä kollektiivisesti nimellä (”SUBWAY®-entiteetit”).

MENEMÄLLÄ SIVUILLE, SELAAMALLA JA/TAI KÄYTTÄMÄLLÄ TÄLLÄ SIVUSTOLLA JULKAISTUJA SIVUJA TAI PALVELUITA HYVÄKSYT NÄMÄ EHDOT (“EHDOT”). SUOSTUT VASTAANOTTAMAAN VAADITTUJA ILMOITUKSIA (JOS NIITÄ ON) JA VAHVISTAT, ETTÄ OLET VÄHINTÄÄN KAHDEKSANTOISTA (18) VUOTTA VANHA. NÄMÄ EHDOT SISÄLTÄVÄT VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEITA JA MUITA MÄÄRÄYKSIÄ JOTKA RAJOITTAVAT VPS- ja SUBWAY®-ENTITEETTIEN SINUUN KOHDISTUVAA VAHINGONVASTUUTA. TAKAAT ETTÄ ET KÄYTÄ SIVUSTOA MISSÄÄN LAITTOMASSA TARKOITUKSESSA. JOS ET HALUA NÄIDEN EHTOJEN SITOVAN SINUA, OLE HYVÄ ÄLÄKÄ MENE TÄLLE SIVUSTOLLE, SELAA TAI KÄYTÄ TÄTÄ SIVUSTOA.

VPS ja SUBWAY®-entiteetit voivat muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa yksinomaisen harkintansa mukaan. Muutetut Ehdot astuvat voimaan välittömästi niiden julkaisemisen jälkeen, ja jatkamalla Sivuston käyttöä hyväksyt uudet julkaistut Ehdot. Olet vastuussa siitä, että saat tiedot muutoksista. Jos et hyväksy uusia Ehtoja, ainoa vaihtoehtosi on lopettaa Sivuston käyttö.

Vaikkakin VPS ja SUBWAY®-entiteetit yrittävät kohtuuden rajoissa antaa tarkkoja tietoja SUBWAY Fresh Catering Program (Tuore juhlapalvelu) -ohjelmasta Sivustolla, sinun ei tule olettaa, että annetut tiedot ovat aina ajan tasalla, tai että Sivusto sisältää kaikki asiaankuuluvat, saatavilla olevat tiedot.

ALAIKÄISET

Tätä Sivustoa ei ole tarkoitettu alle kahdeksantoista (18) vuoden ikäisille lapsille. Sivusto on suunnattu vähintään kahdeksantoista (18) vuotta vanhoille aikuisille eivätkä VPS tai SUBWAY®-entiteetit tietoisesti kerää henkilökohtaisia tietoja keneltäkään alle kahdeksantoista (18) vuoden ikäiseltä Sivuston kautta.

TEKIJÄNOIKEUDET JA TAVARAMERKIT

Ellei toisin mainita, kaikki Sivuston materiaalit on suojattu VPS:n ja SUBWAY®-entiteettien ja/tai heidän sidosyhtiöidensä tai muiden sellaisten osapuolien, jotka ovat lisensoineet materiaalejaan VPS- ja SUBWAY®-entiteeteille, omistamina tekijänoikeuksina, mallisuojina, tavaramerkkeinä ja/tai immateriaalioikeuksina.

SUBWAY® - ja SUBWAY®-logo ovat DAI:n omistamia ja rekisteröimiä tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä. DAI:n merkit Sivustossa edustavat joitakin DAI:n tai sen lisensioimien yritysten nykyhetkellä omistamia tai kontrolloimia merkkejä Yhdysvalloissa ja/tai yhdessä tai useammassa maassa. Näiden merkkien ja näihin merkkeihin liittyvien ilmoitusten esittämisen ei ole tarkoitettu olevan kaikenkattava kokoelma DAI:n maailmanlaajuisia omistusoikeuksia, ja DAI saattaa omistaa tai kontrolloida muita omistusoikeuksia yhdessä tai useammassa maassa Yhdysvaltojen ulkopuolella.

Kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti annettu, pidätetään.

HYVÄKSYTTÄVÄ HENKILÖKOHTAINEN KÄYTTÖ JA YKSITYISYYDEN SUOJA

Sivustoon sisällytettyjen materiaalien käyttösi on tarkoitettu ainoastaan tiedotus- ja palautetarkoituksiin, kuponkien lunastamis- ja/tai juhlapalvelutilaustarkoituksiin. Suostut siihen, että et jakele, julkaise, lähetä, muunna tai esitä Sivuston materiaaleja tai luo johdannaistöitä Sivuston materiaaleista millään tavalla.

LUE HUOLELLISESTI (“YKSITYISYYDEN SUOJA”). PAITSI SILLOIN KUN LAKI VAATII MUITA ILMOITUKSIA TAI MYÖNTYMYKSIÄ, MENEMÄLLÄ SIVUSTOLLE, SELAAMALLA JA/TAI KÄYTTÄMÄLLÄ TÄLLÄ SIVUSTOLLA JULKAISTUJA SIVUJA TAI PALVELUJA HYVÄKSYT YKSITYISYYDEN SUOJAN JA YKSITYISYYDEN SUOJAN MUKAISEN KYSEISTEN HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN JA EHDOTUSTEN KÄYTÖN.

Suostut olemaan käyttämättä Sivustoa tarkoituksiin, jotka ovat laittomia tai näiden Ehtojen kieltämiä, tai aiheuttamaan vahinkoa Sivustolle tai Sivuston käytön kautta. Suostut siihen, että viestintäsi Sivustolla tai Sivuston kautta eivät riko paikallista, osavaltion, Yhdysvaltojen tai Kanadan lakia. Suostut siihen, että viestintäsi Sivustolla tai Sivuston kautta ei loukkaa jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia tai sisällä herjaavaa, kunniaaloukkaavaa, loukkaavaa tai epäsiveellistä materiaalia.

Sivustolla julkaistua materiaalia ei saa kopioida tai jakaa, julkaista uudelleen, ladata, julkaista tai lähettää millään tavoin, paitsi kun VPS ja SUBWAY®-entiteetit siihen antavat luvan. Kaikki Sivustolla tarjolla olevat materiaalit ovat omistusoikeudellisia ja tekijänoikeuden, laatijanoikeuden tai muiden oikeuksien alaisia, eikä minkään tässä pidä tulkita antavan millään tavalla, oli se sitten luonnollisen johtopäätöksen tai vastaväitteiden rajoittamisen perusteella tai muuten, mitään oikeutta omaisuuteen tai omistusoikeutta tai poissulkevia käyttöoikeuksia mihinkään immateriaaliomaisuuteen tai muuta siihen liittyvää oikeutta ja liikearvoa. Myönnät, että sisällön valtuuttamaton käyttö voi aiheuttaa korjaamatonta haittaa VPS- ja SUBWAY®-entiteeteille, ja että valtuuttamattoman käytön tapauksessa VPS ja SUBWAY®-entiteetit oikeutetaan hankkimaan kieltomääräys muiden lain tai kohtuudenmukaisuuden antamien oikeuskeinojen lisäksi.

PALAUTE JA EHDOTUKSET

Ehdotuksesi, palautteesi ja kommenttisi (”Ehdotukset”) ovat täysin vapaaehtoisia, ei-luottamuksellisia ja vastikkeettomia. Suostut siihen, että olet, ja tulet olemaan, yksinomaisesti vastuussa tekemiesi Ehdotusten sisällöstä, etkä lähetä materiaalia joka on laitonta, kunniaaloukkaavaa, loukkaavaa tai epäsiveellistä. Suostut siihen, että et lähetä Sivustolle mitään, joka rikkoo jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeus, tavaramerkki, yksityiselämä tai muut henkilökohtaiset tai omistusoikeudelliset oikeudet.

VPS- ja SUBWAY®-entiteetit arvostavat kiinnostustasi, mutta VPS- ja SUBWAY®-entiteetit eivät kuitenkaan halua eivätkä voi hyväksyä ideoita liittyen malleihin, tuoteteknologiaan tai muihin ehdotuksiin joita olet kehittänyt ja joita sinä pidät omistusoikeudellisina. Sen tähden annat VPS- ja SUBWAY®-entiteeteille ja niiden nimittämille pysyvän, peruuttamattoman, poissulkevan, täysin maksetun, tekijänpalkkiottoman käyttöluvan ideoihin, ideoiden ilmaisuihin tai Ehdotuksiin ilman rajoituksia, maksua tai harkintaa, tai ilman lupaa tai ilmoitusta sinulle tai kolmannelle osapuolelle. Tähän käyttölupaan kuuluvat rajoituksitta peruuttamaton oikeus toisintaa, valmistaa johdannaisia teoksia, yhdistää muihin teoksiin, muuttaa, kääntää, jakaa kopioita, esittää ja/tai lisensioida Ehdotus, ja kaikki sen oikeudet, VPS- ja SUBWAY®-entiteettien tai heidän nimittämiensä nimissä kautta maailman pysyvästi kaikissa nyt tunnetuissa tai tästä lähtien tunnetuissa tai luoduissa medioissa. Lisäksi takaat, että kaikista tekijänoikeuden alaisiin materiaaleihin liittyvistä “moraalisista oikeuksista” on luovuttu.

Tekemällä Ehdotuksen myönnät ja suostut siihen, että VPS, SUBWAY®-entiteetit ja niiden nimittämät voivat itse luoda Ehdotuksia tai hankkia muita Ehdotuksia, jotka saattavat olla samankaltaisia tai identiteettisiä sinun Ehdotustesi kanssa. Luovut täten kaikista vaatimuksista joita sinulla on saattanut olla, on, ja/tai saattaa olla tulevaisuudessa, että mikään VPS- ja SUBWAY®-entiteettien tai niiden nimeämien hyväksymä, tarkastama ja/tai käyttämä Ehdotus on samankaltainen sinun Ehdotuksesi kanssa.

KÄYTTÖRAJOITUKSET

Mitään Sivuston materiaaleja ei saa kopioida, jakaa, muuttaa, julkaista uudelleen, käyttää uudelleen, ladata, esittää uudelleen, lähettää tai muuten käyttää tavanomaisen selauksen piirin ulkopuolella ilman VPS- ja/tai SUBWAY®-entiteettien antamaa kirjallista suostumusta. Omistusoikeudelliset tiedot säilyvät VPS- ja SUBWAY®-entiteettien yksinomaisena omaisuutena. Sivuston materiaali on ainoastaan laillisia tarkoituksia varten ja Sivuston materiaalien muu käyttö tai muuntaminen rikkoo VPS- ja SUBWAY®-entiteettien immateriaalioikeuksia. VPS- ja SUBWAY®-entiteetit omistavat täydet kaikkien materiaalien nimike- ja immateriaalioikeudet. Et saa toisintaa, julkaista uudelleen, muuntaa tai muuttaa mitään Sivuston materiaaleja millään tavalla, joka on ristiriidassa näiden Ehtojen kanssa.

Suostut siihen, että seuraavankaltainen käytös on laitonta ja/tai kiellettyä Sivustolla. Kiellettyihin toimintoihin sisältyvät, mutta niihin eivät rajoitu, seuraavat: (a) Sivuston käyttö tarkoituksella tai tahattomasti johonkin tarkoitukseen, joka rikkoo sovellettavia paikallisia, osavaltion, liittovaltion, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja ja/tai sääntöjä; (b) Sivustolla julkaistut tai sen kautta lähetetyt tiedot, data, teksti, tiedostot, linkit, ohjelmistot tai muut materiaalit, joita VPS- ja/tai SUBWAY®-entiteetit pitävät laittomina, epäsiveellisinä, herjaavina, pornograafisina, uhkaavina, ahdistelevina, loukkaavina, kunniaaloukkaavina, vastenmielisenä tai häpeällisinä toiselle henkilölle tai entiteetille, tai jota voi kutsua verkkoahdisteluksi tai verkkovaanimiseksi VPS- ja/tai SUBWAY®-entiteettien määrittäminä niiden yksinomaisen harkinnan mukaan; (c) julkaisemalla sisältöä, joka rikkoo immateriaalioikeuksia, yksityisyyden suojan oikeuksia, julkisuusoikeuksia, kauppasalaisuusoikeuksia tai jonkin osapuolen muita oikeuksia; (d) URL:ien julkaiseminen ulkoisilla websivustoilla tai missä tahansa HTML-muodossa tai toteutettavissa olevan ohjelmoinnin lähettäminen, mukaan lukien virukset, vakoiluohjelmat, Troijan hevoset tai vastaavat ohjelmat; (e) roskapostin, suoramyyntiviestien tai pyytämättömien mainos-, myynninedistämis- tai kaupallisviestien julkaisu tai lähettäminen; (f) toisena henkilönä esiintyminen Sivustoa käytettäessä, sisällön tai henkilökohtaisten tietojen julkaiseminen, tai yritys piilottaa tai vääristää Ehdotuksen tekevän henkilön henkilöllisyys tai Ehdotuksen alkuperä, tai se, että annat toisen henkilön tai entiteetin käyttää sinun tietojasi tarkoituksena julkaista, lukea kommentteja tai käyttää Sivustoa; (g) muita koskevien tietojen kerääminen tai kokoaminen, mukaan lukien sähköpostiosoitteet; ja (h) muiden ihmisten kannustaminen tässä kuvattujen kiellettyjen toimintojen tekemiseen. VPS- ja SUBWAY®-entiteetit pidättävät oikeuden tutkia ja ryhtyä asianmukaisiin lakitoimiin ketä tahansa vastaan, joka VPS- ja/tai SUBWAY®-entiteettien harkinnan mukaan ryhtyy kiellettyihin toimiin.

Suostut siihen, että VPS- ja/tai SUBWAY®-entiteetit pidättävät oikeuden, mutta eivät ole velvollisia, tehdä jotakin tai kaikkia seuraavista: (a) tutkia väitettä, että jokin Sivustolla julkaistu Ehdotus ei noudata näitä Ehtoja, ja päättää yksinomaisen harkintansa mukaan poistaa tai pyytää poistamaan minkä tahansa Ehdotuksen; (b) poistaa Ehdotus, joka on herjaava, laiton tai häiritsevä, tai joka ei muuten noudata näitä Ehtoja; (c) estää jonkin käyttäjän pääsy Sivustolle; (d) tarkkailla ja muokata mitä tahansa Ehdotusta tai paljastaa se Sivustolla; tai (e) muokata tai poistaa mitä tahansa Sivustolla julkaistua sisältöä riippumatta siitä rikkooko kyseinen sisältö näitä Ehtoja.

LINKIT

Jotkut Sivuston linkeistä antavat sinulle yhteysmahdollisuuden kolmansien osapuolten websivustoille, jotka eivät ole VPS- ja SUBWAY®-entiteettien kontrollin alaisia. VPS- ja SUBWAY®-entiteetit antavat nämä linkit sinulle ainoastaan mukavuuden vuoksi. Linkin olemassaolo EI tarkoita, että VPS- tai SUBWAY®-entiteetit suosittelevat sitä. VPS- ja SUBWAY®-entiteetit EIVÄT ole vastuussa linkitettyjen websivustojen yksityisyyden suojan menetelmistä tai sisällöistä. Menet linkitetylle websivustolle omalla riskillä.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

PAITSI SILLOIN KUN MUUTEN NIMENOMAISESTI LAUSUTAAN SISÄLLÖN SUHTEEN, TÄMÄN SIVUSTON MATERIAALEJA, TIETOJA JA PALVELUJA TARJOTAAN “ILMAN TAKEITA” - JA ”SAATAVUUDEN MUKAAN” -POHJALTA ILMAN MITÄÄN EHTOJA TAI MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, OLIVAT NE SITTEN NIMENOMAISIA TAI KONKLUDENTTISIA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KONKLUDENTTISET TAKUUT KAUPAKSIKÄYVYYDESTÄ JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. VPS- JA SUBWAY®-ENTITEETIT EIVÄT KUMPIKAAN TAKAA, ETTÄ SIVUSTON SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT EIVÄT KESKEYDY TAI ETTÄ NE OVAT VIRHEETTÖMIÄ, ETTÄ TÄMÄ SIVUSTO TAI SEN PALVELIMET OVAT VIRUKSETTOMIA TAI EIVÄT SISÄLLÄ MUITA HAITALLISIA KOMPONENTTEJA, TAI ETTÄ VIRHEITÄ EI KORJATA SILLOINKAAN KUN VPS- TAI SUBWAY®-ENTITEETIT OVAT TIETOISIA NIISTÄ.

VASTUUVAHINGON RAJOITUS

AINOA OIKEUSKEINOSI LIITTYEN RIITAAN JA SIVUSTOJEN KÄYTTÖÖSI ON LOPETTAA SIVUSTON KÄYTTÖ. VPS, SUBWAY®-ENTITEETIT JA MUUT OSAPUOLET (OVAT NE SITTEN TAI EIVÄT MUKANA LUOMASSA, TUOTTAMASSA, YLLÄPITÄMÄSSÄ TAI TOIMITTAMASSA SIVUSTOA) JA VPS- JA SUBWAY®-ENTITEETTIEN PÄÄLLIKÖT, VIRKAILIJAT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, JÄSENET, OSAKKEENOMISTAJAT TAI EDUSTAJAT POISSULKEVAT KAIKEN VAHINGONVASTUUN JA VASTUUN MISTÄÄN TAPPION TAI VAHINGON MÄÄRÄSTÄ TAI MINKÄÄNLAISESTA TAPPIOSTA JA VAHINGOSTA JOKA SAATTAA JOHTUA SINULLE TAI KOLMANNELLE OSAPUOLELLE (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA SUORAN, EPÄSUORAN, RANKAISULLISEN TAI VÄLILLISEN TAPPION TAI VAHINGON TAI TULOJEN, TUOTTOJEN, TUOTEARVON, DATAN, SOPIMUSTEN, RAHANKÄYTÖN TAPPION TAI VAHINGON, TAI TAPPION TAI VAHINGON JOKA JOHTUU TAI MITENKÄÄN LIITTYY LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSEEN JA OLI SE SITTEN SIVIILIOIKEUDELLINEN RIKKOMUS (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA HUOLIMATTOMUUS) JOKA LIITTYY SIVUSTOON MILLÄÄN TAVALLA TAI LIITTYY SIVUSTON KÄYTTÖÖN, KYKENEMÄTTÖMYYTEEN KÄYTTÄÄ SIVUSTOA, TAI SIVUSTON KÄYTÖN TULOKSIIN, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA TEOT TAI TOIMINNOT JOTKA JOHTUVAT TÄLLÄ SIVUSTOLLA ESITETTYJEN RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ, TÄHÄN SIVUSTOON LINKITETTYJEN WEBSIVUSTOJEN KÄYTÖSTÄ TAI KYSEISTEN WEBSIVUSTOJEN MATERIAALISTA, TAI MINKÄÄN LÄHETYKSEN KÄYTÖSTÄ MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, TAPPIO TAI VAHINKO JOKA JOHTUU VIRUKSISTA JOTKA VOIVAT HÄIRITÄ TIETOKONETTASI, OHJLEMISTOASI, DATAASI TAI MUUTA OMAISUUTTA KOSKA SINÄ MENIT SIVUSTOLLE, KÄYTIT SITÄ TAI SELASIT SIVUSTOA TAI LATASIT MATERIAALIA TÄLTÄ SIVUSTOLTA TAI MILTÄ TAHANSA TÄHÄN SIVUSTOON LINKITETYLTÄ WEBSIVUSTOLTA.

MIKÄÄN NÄISSÄ EHDOISSA EI SAA POISSULKEA TAI RAJOITTAA VPS- JA SUBWAY®-ENTITEETTIEN VASTUUVELVOLLISUUTTA OSAVALTIOISSA TAI LAINKÄYTTÖALUEILLA, JOTKA EIVÄT SALLI VÄLILLISTEN TAI LIITÄNNÄISTEN VAHINKOJEN VASTUUVELVOLLISUUDEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, SELLAISISSA OSAVALTIOISSA TAI OIKEUDENKÄYTTÖALUEILLA VPS- JA SUBWAY®-ENTITEETTIEN VASTUUVELVOLLISUUS RAJOITTUU LAIN SALLIMAAN ENIMMÄISLAAJUUTEEN.

HYVITYS

Suostut hyvittämään, puolustamaan ja vapauttamaan vastuusta VPS- ja SUBWAY®-entiteetit kaikista vaatimuksista mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, kolmansien osapuolten vaatimukset, vahingonvaatimukset, kustannukset ja vastuuvelvollisuudet, mukaan lukien kohtuulliset asianajajan palkkiot jotka johtuvat näiden Ehtojen rikkomisesta tai liittyvät näiden Ehtojen rikkomiseen samoin kuin vaatimukset, jotka johtuvat mahdollisesta Sivuston tai muiden materiaalien käytöstäsi.

SOVELLETTAVA LAKI JA LAINKÄYTTÖALUE

Pääsy Sivustoon ja näihin Ehtoihin sekä niiden käyttö ovat Amerikan Yhdysvaltojen Floridan osavaltion lakien alaisia ilman että ne johtavat lakikonflikteihin tai lakien periaatevalintoihin tai Yhdysvaltojen liittovaltion lakiin. Sivustolle pääsyyn, sen käyttöön tai näiden Ehtojen noudattamiseen liittyvä lakitoimiin ryhtyminen tai oikeudenkäynti tulee tehdä Floridan osavaltiossa toimivien liittovaltion ja/tai osavaltion oikeusistuimessa, ja suostut ottamaan haasteen vastaan postitse. Täten luovut lainkäyttöalueellisesta ja tapahtumapaikan puolustuksesta joka muuten saattaisi olla käytettävissä.

EI SIIRRETTÄVÄ

Et voi siirtää tai millään tavoin luovuttaa näiden Ehtojen alaisia oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi. Sellainen siirto tai luovutus on mitätön.

JAETTAVUUS

Jos jokin näiden Ehtojen säännös tai sellaisen säännöksen soveltaminen johonkin henkilöön tai olosuhteeseen katsotaan tehottomaksi, laittomaksi tai täytäntöpakottomaksi mistä tahansa syystä, se ei vaikuta näiden Ehtojen jäljelläoleviin sääntöihin ja kyseisten sääntöjen soveltamiseen muihin henkilöihin tai olosuhteisiin. Oikeusistuimen, joka määrää kyseisen säännöksen tehottomaksi, laittomaksi tai täytäntöpakottomaksi on muunnettava ja tulkittava säännös mahdollisimman laajasti siten, että siitä tulee tehoisa ja täytäntöönpantava kaikkia henkilöitä ja entiteettejä vastaan, ja annettava laajin mahdollinen suoja henkilöille jotka ovat hyvityksen alaisia tehoisuuden, laillisuuden ja täytäntöönpanon rajoissa.

EI OIKEUDESTA LUOPUMISTA

Jos VPS ei vaadi tai pakota tiukkaan näiden Ehtojen jonkin säännöksen noudattamiseen, sitä ei tule tulkita mistään säännöksestä tai oikeudesta luopumiseksi.

OTSIKOT

Näiden Ehtojen otsikot ovat olemassa vain viitemukavuudeksi. Kyseiset otsikot on jätettävä huomiotta näiden Ehtojen tulkinnassa.

TÄYSI SOPIMUS

Nämä Ehdot ja “YKSITYISYYDEN SUOJA ” muodostavat täyden sopimuksen VPS- ja SUBWAY®-entiteettien ja sinun välillesi liittyen sinun Sivuston käyttöösi, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, juhlapalvelutilaukset, jotka tehdään Sivuston kautta.

OTA YHTEYTTÄ VPS:een

Lisätietojen saamiseksi, tai jos sinulla on näihin Ehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä VPS:een osoitteessa:

Value Pay Services LLC
1-888-445-9239
Privacyofficer@ipcoop.com
9200 S. Dadeland Blvd. Suite 705 Miami,
FL 33156
Aukioloajat: Maanantai – perjantai 8:30 – 17:30 Itärannikon aikaa


Ravintola

 

FAVORITE STORE

Enter Address or Zip Code

1 Mile = 1.6 km

CHOOSE YOUR FAVORITE STORE